wypowiedzenie umowy o świadczenie

Wątki

Komentarze Świętego

Temat: Zmiany w Neostradzie - możliwość odstąpienia od umowy
  Regulamin promocji „SuperInternet pro na próbę” stanowi: 5. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usługi neostrada tp, w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia rejestracji, TP w ramach niniejszej Promocji odstąpi od naliczenia zwrotu należnych ulg, określonych w regulaminach promocji „SuperInternet pro” . oraz 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi neostrada tp w okresie, o którym mowa w ust. 5, następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i skutkuje na koniec Okresu rozliczeniowego. Na szczególną uwagę zasługuje fragment: W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usługi neostrada tp, w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia rejestracji Chodzi zatem o termin...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1555521.html

Powered by MyScript